Follow

Nou, daar gaan we nog een keer hoor. Lekker d̶e̶ ̶h̶e̶l̶e̶ ̶d̶a̶g̶ het hele weekend studenten beoordelen.
youtube.com/watch?v=Zves3T4ntH

Het viel mee. Toch maar één dag. Morgen vrij \o/

Sign in to participate in the conversation
Vasilis Social. A private Mastodon instance.

Vasilis van Gemert’s private mastodon instance.