Follow

Het blijkt dat de middeleeuwen veel minder smerig waren dan de eeuwen daarna. En dat blijkt weer te komen doordat de samenleving toen minder ongelijk was. Best logisch natuurlijk.
nrc.nl/nieuws/2022/06/05/dankz

Sign in to participate in the conversation
Vasilis Social. A private Mastodon instance.

Vasilis van Gemert’s private mastodon instance.